Position: Home > School Introduction > Agency > Committee


Academic Committee

Dean

Hai Qi

Vice Dean

Haitao Li; Hongen Liao; Huji Xu

Members

Guangzhi Wang; Xiaorong Gao; Jing   Cheng; Zhijie Chang; Yan Shi;

Jingren Zhang; Jingying Ye; Xinsheng   Liao